BVS en producentenorganisaties

Media
In de media wordt veel aandacht besteed aan een mogelijke uitzondering in de mededingingsregels die het o.a. voor kwekers mogelijk maakt om samen te werken zonder dat er sprake is van kartelvorming. Op deze manier kunnen kwekers zich beter standhouden tegenover de grote inkopende partijen die eenzijdig strenge regels opleggen. Daarnaast richten ze zich op het aanpassen van mededingingsregels bij duurzaamheidsinitiatieven, waarbij maatschappelijke belangen worden gediend. In de berichtgeving wordt ook vermeld dat versoepeling van de regels in ieder geval nooit zal leiden tot het toestaan van prijs- en marktverdelingsafspraken van kwekers.

Producentenorganisaties
Er wordt daarbij gedoeld op de zogenaamde producentenorganisaties (PO). Deze PO’s zijn in de land- en tuinbouw afgelopen decennia veel opgericht om gezamenlijke verkoop van producten mogelijk te maken. Het oprichten van een producentenorganisatie is ook in de bollen toegestaan. Er  zijn echter specifieke eisen voor producentenorganisaties, waaronder ook een leverplicht van de totale productie. Dit betekent dat kwekers niet per cultivar toetreden, maar met het hele assortiment moeten toetreden.

“Light versie”
In feite is BVS een soort “light versie” van een producenten organisatie. Je treedt niet voor je gehele kraam toe maar alleen voor die cultivars die je gezamenlijk wil afzetten. Net als bij producenten organisaties plant BVS de productie (het areaal) en bundelt het aanbod om deze vervolgens voor de aangesloten kwekers te verkopen. Dit alles doet BVS binnen de regels van de mededinging en loopt daarmee dus in de pas met mogelijke ontwikkelingen bij de overheid.

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl