Oorsprong

BVS is ontstaan uit initiatief van CNB. Binnen CNB was behoefte aan uitbreiding van dienstverlening naar kwekersverenigingen. Omdat de toenmalige werkwijze van kwekersverenigingen mededingingsrisico’s met zich meebracht, moest dit eerst veranderen. Het gezamenlijk vaststellen van prijzen en arealen vormde de kern van het mededingingsprobleem. De oplossing van dit probleem is BVS. Kwekers vormen een economische eenheid met BVS, waarbij BVS als onafhankelijke partij prijs en areaal bepaalt en zorgt voor verkoop van de geproduceerde bollen. 

In 2019 zijn de eerste bollen via BVS verkocht. Inmiddels zijn er 35 clubs aangesloten bij BVS en 144 kwekers toegetreden. 

Structuur

CNB is 100% eigenaar van BVS. Om van BVS een zelfstandige economische eenheid te maken, is BVS op afstand gezet van CNB door het tussenvoegen van een stichting administratiekantoor (STAK), die 80% van de aandelen bezit. De overige 20% van de aandelen is in handen van CNB. De STAK heeft een onafhankelijk bestuur en houdt toezicht op BVS. Door het certificeren van de aandelen van BVS en de aandelen onder te brengen in een STAK, blijft de financiële verbondenheid met CNB wel volledig intact. Het bestuur van de STAK heeft als aandeelhouder van BVS statutair vastgelegde bevoegdheden bij beleidswijzigingen. het bestuur van de STAK bestaat uit:

– Een afgevaardigde van CNB

– Drie afgevaardigden van de toegetreden kwekers

– Een onafhankelijke persoon zonder directe belangen bij CNB, kwekers en andere spelers in de bloembollensector.

Op de pagina Bestuur ziet u wie de STAK vormen. 

Medewerkers

De dagelijkse bedrijfsvoering van BVS wordt uitgevoerd door een directeur en drie medewerkers. Daarnaast wordt er capaciteit ingehuurd bij CNB voor verkoop, marketing en financiële administratie.

Op de pagina Team stellen de medewerkers van BVS zich voor.