Missie

BVS gelooft in samenwerking én partnerships in marktontwikkeling. Samenwerking is mogelijk, omdat BVS de mededingingsrisico’s in die samenwerking wegneemt. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor een toekomstbestendig rendement bij zowel BVS als haar partners.  

Toekomstvisie

Onze ambitie is om uit te groeien naar dé plaats waar individuele marktpartijen bij elkaar komen voor samenwerking in de verkoop. Wij zijn er voor kwekersverenigingen die gezamenlijk willen blijven produceren en verkopen, maar ook voor kwekers die willen gaan samenwerken of zich willen aansluiten bij collectieve verkoop.

Wij ondersteunen kwekers door via samenwerking een beter rendement uit hun verkopen te halen. BVS pakt een leidende rol in deze horizontale samenwerking. Wij zien ook kansen in verticale samenwerking; dit houdt in dat we de mogelijkheden gaan onderzoeken om samen te werken met exporteurs en broeiers. Hiermee wordt de kracht van verschillende partijen afzonderlijk benut en wordt deze gebundeld om gezamenlijk het beste resultaat te behalen. Daarnaast willen wij inzetten op kennisdeling en kwaliteitsverbetering binnen kwekersverenigingen.