Missie

Wij geloven in de ontwikkeling van de bollensector door samenwerking.

Samenwerking is voor ons de belangrijkste succesfactor. Wij geloven dat wij door samenwerking meer kunnen bereiken (hogere opbrengst voor de kweker, een kwalitatief beter product). Dit doen wij als kleine organisatie samen met professionals,  zodat we efficiënt kunnen werken en kwaliteit kunnen leveren. 

Toekomstvisie

Onze ambitie is om uit te groeien naar dé plaats waar individuele marktpartijen bij elkaar komen voor samenwerking in de verkoop. Wij zijn er voor kwekersverenigingen die reeds jarenlang gezamenlijk verkopen, maar ook voor nieuwe groepen kwekers die de mogelijkheden voor gezamenlijke verkoop willen onderzoeken. 

Wij ondersteunen kwekers door via samenwerking een beter rendement uit hun verkopen te halen. BVS pakt een leidende rol in deze horizontale samenwerking.

Wij zien ook kansen in verticale samenwerking; dit houdt in dat we de mogelijkheden gaan onderzoeken om samen te werken met exporteurs en broeiers. Hiermee wordt de kracht van verschillende partijen afzonderlijk benut en wordt deze gebundeld om gezamenlijk het beste resultaat te behalen. 

Daarnaast willen wij inzetten op kennisdeling en kwaliteitsverbetering binnen kwekersverenigingen.