Praktische informatie voor aangesloten kwekers

Duidelijkheid vinden wij bij BVS erg belangrijk, daarom hebben we voor u een kwekers-jaarkalender ontworpen. Hierin kunt u alle belangrijke momenten van het oogstjaar terugvinden.

BVS Jaarkalender Kwekers

De volgende onderdelen vindt u op de jaarkalender:

  • Het ophalen van individueel advies: hiermee begint een oogstjaar. Wij overleggen individueel met kwekers over het op te planten areaal voor komend oogstjaar. 
  • De teeltopdracht is een document dat u bij aanvang van ieder oogstjaar ontvangt. Hierin kunt u het te planten areaal vinden voor komend oogstjaar. 
  • Een voorschot op de eindafrekening: Om de kwekers gedurende het seizoen voldoende liquiditeit te geven betaalt BVS op de betaaldatum die gekoppeld is aan de leverdatum aan de kwekers een voorschot.
  • De algemene ledenvergaderingen: hierin wordt besproken hoe komend jaar gaat verlopen en vindt een terugblik plaats op het afgelopen jaar. 
  • Leveringsoverzichten: Gedurende het seizoen ontvangt u wekelijks overzichten met de door u geleverde bollen.
  • Eindafrekening: De opbrengsten worden aan het einde van het seizoen over kwekers verdeelt door het maken van een eindafrekening, het moment van deze eindafrekening verschilt per ras; u kunt deze vinden in de kwekerskalender.
  • Kwekersverklaring: Binnen drie maanden na eindafrekening ontvangt u van ons de kwekersverklaring.