Praktische informatie voor aangesloten kwekers

Duidelijkheid vinden wij bij BVS erg belangrijk, daarom hebben we voor u een kwekers-jaarkalender ontworpen. Hierin kunt u alle belangrijke momenten van het oogstjaar terugvinden.

BVS Jaarkalender Kwekers

De volgende onderdelen vindt u op de jaarkalender:

  • Het ophalen van individueel advies: hiermee begint een oogstjaar. Wij overleggen individueel met kwekers over het op te planten areaal voor komend oogstjaar. U vind dit in de kwekerskalender in december en augustus.
  • De teeltopdracht is een document dat u bij aanvang van ieder oogstjaar ontvangt. Hierin kunt u het te planten areaal vinden voor komend oogstjaar en deze vindt u op de kwekerskalender in januari en september.
  • Een voorschot op de eindafrekening: Om de kwekers gedurende het seizoen voldoende liquiditeit te geven betaalt BVS op de betaaldatum die gekoppeld is aan de leverdatum van de bollen aan de kwekers een voorschot.
  • De algemene ledenvergaderingen: hierin wordt besproken hoe komend jaar gaat verlopen en vindt een terugblik plaats op het afgelopen jaar. De ledenvergaderingen starten voor zomerbloeiers in januari en september en voor de voorjaarsbloeiers in april en augustus.
  • Ontvangst teeltbevestigingen: Hierin staat nogmaals de teeltopdracht, met de gemeten arealen en wordt een conclusie getrokken of u zich als kweker aan de teeltopdracht hebt gehouden. Wanneer dit niet het geval is ontvangt u later vaak een factuur voor bij te huren areaal. Soms is er ook een sanctie van toepassing bij over- of onderschrijding van de teeltopdracht. Deze ontvangen de kwekers van voorjaarsbloeiers in mei. Voor zomerbloeiers wordt het areaal niet door ons gecontroleerd, maar door de licentiegever. Voor deze cultivars versturen wij daarom geen teeltbevestigingen. Wel zullen wij u op de hoogste stellen als u zich niet aan de teeltopdracht gehouden heeft, areaal moet bijhuren en/of er sprake is van een sanctie.
  • Leveringsoverzichten: Vanaf november of juli ontvangt u wekelijks overzichten met de door u geleverde bollen voor uw administratie.
  • Eindafrekening: De opbrengsten worden aan het einde van het seizoen over kwekers verdeelt door het maken van een eindafrekening, het moment van deze eindafrekening verschilt per ras; u kunt deze vinden in de kwekerskalender.
  • Kwekersverklaring: Binnen drie maanden na eindafrekening ontvangt u van ons de kwekersverklaring. In deze verklaring staan alle metingen van afgelopen seizoen en staat beschreven of de betreffende bollen allemaal via BVS zijn verkocht. De kwekersverklaringen zult u via de mail ontvangen. Het is erg belangrijk dat deze nauwkeurig gecontroleerd worden en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u als kweker.