Terugblik ledenvergaderingen najaar 2019

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u meegenomen in het vergaderseizoen dat voor de deur stond. Er lag namelijk een flinke deadline op tafel. Alle verenigingen die nog geen keuze gemaakt hadden, moesten dit doen voor 1 januari 2020. Ook hadden we de eerste ronde met vergaderingen ‘nieuwe stijl’.

De vergaderingen met de verenigingen die nog moesten besluiten kenden een intensief voorbereidingstraject met bestuur, CNB vertegenwoordiger en BVS. Bijna alle verenigingen waar gestemd werd zijn toegetreden. Meestal unaniem maar soms was het echt spannend en viel het kwartje de ene of de andere kant op.
Voor het oogstseizoen 2020 hebben ongeveer 200 bloembollenkwekers, die bij elkaar opgeteld 50 cultivars telen, zich aangesloten bij BVS.  

Er hebben ook vergaderingen plaatsgevonden waarvan de kwekers al waren toegetreden. Hier lag de nadruk op het uitleggen van de werkwijze rond areaalbepaling, voorschot en eindafrekening, poolen en kwaliteit. We hebben veel geleerd en veel verbeterpunten meegenomen. Deze input gaan wij uiteraard gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Wij willen nogmaals alle kwekers bedanken die hun vertrouwen aan BVS hebben gegeven.

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl