Vacature bestuur STAK BVS

CNB heeft BVS opgericht om gezamenlijke verkoop door kwekers te kunnen blijven faciliteren. Afgelopen jaar heeft u besloten zich aan te sluiten bij BVS voor de gezamenlijke verkoop van één of meerdere cultivars. We durven in alle bescheidenheid, gelet op het aantal aangesloten kwekers en cultivars, te concluderen dat BVS duidelijk voorziet in een behoefte en nu echt van start is gegaan.

Dit betekent ook dat we vanuit CNB de volgende stap gaan zetten die we vanuit mededingingsrisico noodzakelijk vinden. Deze stap houdt in dat CNB de zeggenschap over BVS overdraagt aan een afzonderlijke Stichting Administratie Kantoor BVS (STAK).  CNB draagt 80% van de aandelen over aan deze STAK en daarmee ook de zeggenschap over BVS. De taak van de STAK is toezicht en controle op BVS ten aanzien van de uitvoering en naleving van haar statutaire doelstelling, de (mededinging)regelgeving en afspraken (compliance), financieel beheer alsmede het beoordelen van het functioneren van de bestuurder en het verlenen van decharge.

Het bestuur van de STAK bestaat uit 5 personen, waarvan er één wordt ingevuld door CNB en drie door aangesloten kwekers. Deze vier benoemen gezamenlijk de externe bestuurder die tevens als voorzitter functioneert. Vanuit CNB hebben we al een aantal aangesloten kwekers benaderd voor de rol van bestuurder voor de STAK van BVS.

Heeft u ook interesse om in aanmerking te komen als bestuurder van de STAK? Laat het me weten, dan zullen we u hierover nader informeren.

Met hartelijke groet,
Leo van Leeuwen
Directeur CNB
l.v.leeuwen@cnb.nl / 0252-431461

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl