In een voorjaarsvergadering van een van de kwekersverenigingen werd een vraag gesteld over BTW. Één van de kwekers had gemerkt dat er nu door BVS BTW in rekening werd gebracht, terwijl dit voorheen niet of nauwelijks het geval was toen alle orders nog via de kwekersvereniging liepen. Aangezien dit niet alleen voor de kwekers van de betreffende vereniging geldt, maar voor iedereen die via BVS bollen verkoopt, leek het ons goed om hier in deze nieuwsbrief een toelichting op te geven.
Voorheen werd gewerkt met gespiegelde orders. Dat betekent dat de order van de kwekersvereniging met de koper 1 op 1 werd vertaald naar een order tussen de kweker en de kwekersvereniging. Wanneer een koper in het bezit was van een exportverklaring, kon er zonder BTW gefactureerd worden.
Het verschil tussen de oude situatie (verkoop via kwekersvereniging) en de nieuwe situatie met BVS als verkopende partij, is dat BVS door de Belastingdienst wordt gezien als fiscaal eigenaar van het product. De kwekersvereniging werd dat voorheen niet. BVS is fiscaal eigenaar, maar is geen exporteur en kan daarom de exporteursverklaring niet toepassen. Dat betekent dat er nu 9% BTW wordt gefactureerd. 

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl