In de nieuwsbrief van december is de aandacht gevraagd voor vacatures voor het bestuur van de STAK (STichting Administratie Kantoor) van BVS. Op dit moment heeft CNB als aandeelhouder directe zeggenschap over BVS, dit zal gaan veranderen, omdat vanaf de start al duidelijk was dat dit maar een tijdelijke situatie was. Het afleggen van verantwoordelijkheid met betrekking tot de activiteiten van  BVS zal worden overgedragen aan deze STAK, met als doel de onafhankelijkheid van BVS te waarborgen. Het bestuur van de STAK zal uit 5 personen bestaan, waaronder 3 bij BVS aangesloten kwekers. Hiermee zal ook een duidelijke stem vanuit de sector te horen zijn in de ontwikkeling van BVS.

Inmiddels hebben wij 3 kwekers bereid gevonden voor de rol als bestuurder bij de STAK. Met deze kwekers zijn de verschillende productgroepen die bij BVS zijn ondergebracht goed vertegenwoordigd. Samen met deze kwekers zullen wij de STAK verder gaan vormgeven. In komende nieuwsbrieven zullen wij u hier verder over informeren.

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl