‘Europa tijdelijk coulanter als het om kartelafspraken in zuivel, aardappelen en sierteelt gaat’

Begin mei was in diverse media te lezen dat de Europese Commissie tijdelijke afwijkingen van het kartelverbod voor bepaalde landbouwsectoren toestaat. Eén van deze sectoren is de ‘sector levende planten en bloemen’. Hier vallen ook de bloembollen onder. We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen hebt.

Belangrijk is dat het hier om tijdelijke maatregelen gaat. Voor de sierteelt gelden de eventuele uitzonderingen vanaf 5 mei 2020 met een maximum van 6 maanden. De maatregelen mogen de goede werking van de interne markt niet ondermijnen en dienen uitsluitend tot doel te hebben de betrokken sectoren te stabiliseren. In de link onder aan dit artikel vindt u de verordening.

De tijdelijke afwijking geldt in de sierteeltsector voor de volgende zaken:
1) Het gratis verstrekken en uit de markt nemen van producten
2) Gezamenlijke promotie
3) Tijdelijke planning van de productie

We zouden nu gezamenlijk, tot begin november 2020, afspraken mogen maken over areaal (dit valt onder planning van productie) mits het aan de voorwaarden voldoet. Wanneer je gebruik wenst te maken van één van de afwijkingen geldt daarvoor een informatieplicht richting de Nederlandse mededingingsautoriteit. Gezien het feit dat alle bollen voor oogst 2020 zijn geplant, zien wij hier op dit moment geen toegevoegde waarde in.

Voor prijsafspraken geldt de tijdelijke afwijking niet. Een prijsafspraak is een ‘harcore’ kartelafspraak. Het is dus nog steeds niet toegestaan om prijsafspraken te maken.
Het gaat hier derhalve om een tijdelijke versoepeling onder voorwaarden, waarbij het belangrijkste risico niet onder de versoepeling valt. Wij zien op dit moment daarom geen reden om onze dienstverlening aan te passen. BVS blijft het instrument om langjarig gezamenlijk verkopen mogelijk te blijven maken in de bloembollensector. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met één van onze collega’s.

Bekijk hier het document. 

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl