Compliant zijn, wat betekent dat eigenlijk?

Wij merkten dat het de afgelopen tijd voor diverse kwekers niet duidelijk is waarom bepaalde documenten naar hen worden verstuurd. Daarom willen wij u graag meer uitleg geven over het nut en de noodzaak van deze documenten.

Compliant zijn is één van de doelstellingen in het jaarplan van BVS. Compliant zijn betekent letterlijk: ‘Het voldoen aan wet- en regelgeving die voor een onderneming van toepassing is.’ In ons geval hebben we het meest te maken met de mededingingswetgeving.

Het maken van gezamenlijke areaal- en prijsafspraken is vanuit mededingingswetgeving niet toegestaan. Met BVS hebben we een werkwijze gevonden die wel voldoet aan de regels. Deze werkwijze gaat als volgt:

  • Kwekers worden individueel benaderd om hun visie op de ontwikkeling van het ras en de prijs te geven.
  • Kopers worden gevraagd naar de afzetmogelijkheden.
  • De vertegenwoordiger geeft advies over prijs en areaal.
  • Op basis van al deze adviezen wordt door BVS het areaal en de prijs vastgesteld.

Onderdeel van het ‘compliant’ zijn is ook het kunnen aantonen dat wij degenen zijn die de prijzen bepalen. Daarom leggen we intern vast hoe de prijs tot stand komt en ontvangen de vertegenwoordigers een bemiddelingsopdracht. Een document met de prijzen waarvoor zij de producten mogen verkopen. Net zoals kwekers een teeltopdracht, teeltbevestiging of kwekersverklaring ontvangen. Door deze formele documenten te maken en te bewaren kunnen wij te allen tijden aan controle-instanties bewijzen dat wij keurig op orde en ‘compliant zijn’.

Binnenkort ontvangen de kwekers van zomerbloeiers een kwekersverklaring. Ook zo’n officieel document. Met dit document wordt vastgelegd dat de kweker alle bollen van de BVS-rassen, via BVS verkocht heeft. De kwekers van voorjaarsbloeiers hebben zo’n verklaring nog niet ontvangen, deze zullen de verklaring voor het eerst ontvangen na afronding van oogst 2020.

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl