Consequenties veranderingen rondom plantenpaspoort

Met ingang van 14 december 2019 is de EU plantgezondheidsverordening in werking getreden. Onder deze verordening moeten vanaf 14 december 2019 alle partijen bloembollen die in het EU handelsverkeer worden gebracht, verplicht voorzien zijn van een (nieuw) plantenpaspoort, inclusief uniek fytosanitair registratienummer. Daarnaast moet elke marktdeelnemer gegevens vanuit het plantenpaspoort verplicht opnemen en bewaren in de administratie. 

Het plantenpaspoort is verplicht voor alle bloembollen in alle verpakkingen, die binnen de EU en Zwitserland worden verhandeld. De plantenpaspoortplicht geldt niet voor zendingen naar landen buiten de EU. Het plantenpaspoort moet op de kleinste logistieke handelseenheid verwerkt worden, zodat het paspoort met het product (de verpakte of opgepotte bloembol) mee gaat tot het punt van verkoop. Ook moet het paspoort direct aan het verpakte product vast zitten en mag het niet alleen op bijvoorbeeld een paklijst of leveringsnota staan.

Er zijn geen eisen vastgelegd voor een verkopende partij die, zoals BVS, zelf geen aanpassingen doet aan het product. Daarom is er in februari 2020 contact geweest met de BKD, die als uitvoerend orgaan van de NVWA fungeert voor de bollensector. Bij dat contact is het volgende duidelijk geworden:

  • BVS hoeft zelf geen fytosanitair registratienummer aan te vragen, omdat BVS geen rol speelt in de fysieke transactie van de producten. Kwekers leveren de bollen rechtstreeks aan de koper, bollen komen niet bij BVS.
  • Kwekers zijn verantwoordelijk voor het toevoegen van het plantenpaspoort aan de producten die zij leveren bij klanten.
  • Kopers gebruiken het fytosanitair registratienummer van de kweker wanneer zij de producten verpakken en verzenden naar hun klanten.

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl