Kwekers die BVS mede gaan besturen stellen zich voor

In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitgelegd dat de zeggenschap over BVS zal worden overgedragen van CNB aan een zogenaamde Stichting Administratie Kantoor (STAK) om de onafhankelijkheid van BVS te waarborgen. Daarbij hebben wij ook gemeld dat we drie toegetreden kwekers bereid hebben gevonden voor de rol als STAK bestuurder. Deze kwekers zijn Nico Zwagerman (A.W. Bos Bloembollen BV), Paul Pennings (Paul Pennings Bloembollen BV) en Ruud van der Meer (Meelebo BV).

Wij zijn erg blij dat zij deze rol op zich nemen willen nemen en zien de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet. Het bestuur van de STAK zal verder worden gevormd door Leo van Leeuwen (CNB) en een nog te benoemen onafhankelijke bestuurder.

Om Nico, Paul en Ruud bij u te introduceren hebben wij hen de volgende vragen gesteld:

  • Waarom ben je toegetreden tot BVS? En waar zou BVS naar toe moeten gaan?
  • Waarom wil je bestuurder worden in de STAK? Hoe zie je jouw rol en wat wil je graag bijdragen?

Hieronder kunt u hun reacties lezen.

Nico
Ik ben toegetreden tot BVS, omdat ik overtuigd ben van het gereguleerd afzetten van mijn product. BVS moet uitgroeien tot een solide marktpartij voor de afzet enerzijds en het faciliteren van nieuwe soorten anderzijds. Ik ben STAK bestuurder geworden om in het prille stadium waarin BVS zich bevindt, zoveel mogelijk bij de opzet en uitwerking van de nieuwe organisatie te zijn. Mijn bijdrage hierin is: de kennis die ik heb opgebouwd in de loop van de jaren wat kwekersverenigingen aangaat, zo goed mogelijk in te zetten binnen BVS. Mijn rol zie ik als bewaker van de gemaakte afspraken binnen BVS en de toepasbaarheid in de praktijk te toetsen.

Paul
Uitbreiden hebben veel bollentelers goed onder de knie. Het wordt lastig als de vraag achterblijft bij aangeboden bollen. Er zijn genoeg voorbeelden, zeker in deze tijd, waarbij vele schakels in de keten gebaat zouden zijn bij een gezonde balans tussen vraag en aanbod. Overproductie leidt daarnaast tot verspilling.
BVS biedt een mogelijkheid tot samenwerking tussen telers. Daarom ben ik toegetreden. Aanvankelijk was ik sceptisch, vooral op het gebied van mededinging, maar ik ben ervan overtuigd geraakt dat BVS een goed doordacht plan is. Elke teler, die zich aansluit bij BVS, zal zich nadrukkelijk de vraag moeten stellen of hij in staat is zich te conformeren aan de afspraken en ook zo te handelen. Alleen dan kan zo’n samenwerking vrucht dragen.Het is van belang dat alle kopers en haar bemiddelaars vrij toegang hebben tot producten van BVS zonder onnodige extra kosten. Als bestuurder van BVS wil ik daaraan bijdragen.

Ruud
Wij zijn met ons bedrijf toegetreden tot BVS, omdat wij het voor bepaalde cultivars noodzakelijk achten grip op de markt te houden. In BVS kan dat, net zoals dat voorheen ook in kwekersverenigingen kon. BVS moet er naar toe dat er steeds meer cultivars zich gaan aansluiten bij BVS, omdat zij zien dat door de werkwijze van BVS een cultivar sterk en stabiel in de markt staat, waardoor iedereen in de keten weet waar hij aan toe is en zo een boterham kan verdienen. Ik ben bestuurder geworden, omdat het me interessant lijkt de start up van BVS van dichtbij mee te maken en ik zo ook nog enigszins invloed uit kan oefenen op het reilen en zeilen binnen BVS. Wat ik wil bijdragen is dat BVS te allen tijde voor de kwekers is opgericht en het dus in kwekersperspectief te beoordelen. We moeten niet verdrinken in een papieren rompslomp, maar wel de regels van de ACM in acht nemen. Deze balans wil ik bewaken.

Uiteraard staat het STAK bestuur open voor vragen of suggesties. Mocht u deze hebben dan kunt u deze e-mailen naar info@bvs-verkoop.nl.

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl