Aanleiding

De sterke groei van kwekersverenigingen de afgelopen jaren heeft aangetoond dat samenwerking tussen kwekers loont. BVS is opgericht om deze samenwerking te optimaliseren en te professionaliseren. Hierbij worden risico’s met betrekking tot mededinging weggenomen.

Visie

Als kwekers met elkaar samenwerken zorgt dit voor een succesvolle en rendabele afzet waardoor grote investeringen kunnen worden terugverdiend.  BVS brengt deze samenwerking naar een hoger niveau door voor kwekers en kwekersverenigingen op een professionele manier productieplanning en verkoop te verzorgen, waarbij het gezamenlijk belang voorop staat.

Missie

Ons streven is om voor aangesloten kwekers een maximaal rendement te behalen. Dit doen we door aanbod af te stemmen op de vraag,  producten te bundelen en vervolgens te verkopen. Hierbij staan de belangen van de aangesloten kwekers voorop. Daarom hebben wij geen winstdoelstelling en krijgen aangesloten kwekers mede een toezichthoudende rol.

Ambitie

Onze ambitie is om uit te groeien naar dé plaats waar individuele marktpartijen bij elkaar komen voor samenwerking in de verkoop. Wij zijn er voor bestaande kwekersverenigingen die gezamenlijke productie en verkoop willen voortzetten, maar ook voor kwekers die willen gaan samenwerken of zich willen aansluiten bij collectieve verkoop.

Neem contact met ons op

HEEREWEG 347

2161 CA, Lisse

KvK nummer

70725462

Mail ons:

info@bvs-verkoop.nl