De afgelopen maanden is er door BVS, CNB en een IT partner hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw systeem om de voorschotten en eindafrekeningen te kunnen maken. De berekening blijft hetzelfde, alleen wordt deze nu geautomatiseerd uitgevoerd. De Excel die we tot nu toe gebruikten, bleek bij de toename van het aantal cultivars en transacties geen stabiele oplossing.

Op dit moment bevindt de ontwikkeling van het nieuwe systeem zich in de afrondende fase. We zijn bezig met het testen van de werking. Dat betekent dat het nieuwe systeem werkend zal zijn vóór de betaaldatum van 15 januari a.s. Voor de kwekers verandert er niet veel; de specificatie van het voorschot of de eindafrekening zal nog steeds via Excel in de mail naar jullie toegestuurd worden. De lay-out zal iets anders zijn, maar de inhoud blijft vergelijkbaar met de huidige Excel.