Nieuwe functie Wim

Graag informeren wij u dat Wim van den Berg met ingang van 1 juni de eindverantwoordelijke is voor BVS. Daarmee volgt hij Richard van de Merwe op die als voorzitter van het bestuur van de STAK (stichting administratiekantoor) verbonden blijft aan BVS. Wim blijft...
STAK compleet

STAK compleet

Op 1 juni 2021 is de zeggenschap over BVS formeel overgedragen van CNB aan de STAK (Stichting Administratie Kantoor) van BVS, een belangrijke stap vanuit mededingingsperspectief, die ervoor zorgt dat BVS nog onafhankelijker kan opereren. De belangrijkste taak van de...
Moniek start bij BVS

Moniek start bij BVS

Het aantal aangesloten cultivars en kwekers bij BVS groeit en daarmee groeit ook de hoeveelheid werk. Als we naar de toekomst kijken, zien we dat zowel de groei van het aantal cultivars en kwekers als de gevraagde dienstverlening aan kwekersverenigingen doorzet. Wim...
Seizoen 2021 gaat van start!

Seizoen 2021 gaat van start!

Seizoen 2020 zit er op. Met de valutadatum 1 juli rekenen we de laatste zaken af. Inmiddels zijn alle bollen van de zomerbloeiers van oogst 2021 al weer een tijdje geplant en staat de oogst van de voorjaarsbloeiers van oogst 2021 weer voor de deur. De verkopen van de...
Kwekersverklaringen

Kwekersverklaringen

Eind april hebben alle voorjaarsbloeiers kwekers een kwekersverklaring over oogst 2020 ontvangen van BVS. In juni ontvangen ook de kwekers van zomerbloeiers zo’n verklaring. In de toetredingsovereenkomst staat vastgelegd dat je als kweker aan het einde van ieder...