De eerstvolgende uitbetaling vindt plaats op 15 januari 2021. Op deze datum gebeurt er veel. Voor de meeste voorjaarsbloeiers zoals tulp, muscari en narcis wordt een eindafrekening gemaakt. Voor een aantal cultivars  is in november al een eindafrekening gemaakt. Voor deze cultivars is oogst 2020 reeds afgerond. Ook zijn er nog een klein aantal voorjaarsbloeiers waarvoor in januari nogmaals een voorschot wordt uitgekeerd. Daarvoor vindt per 1 maart de eindafrekening plaats. Dit is in de vergaderingen van de betreffende cultivars afgesproken.

Voor de zomerbloeiers zoals o.a. lelie, dahlia en freesia wordt per 15 januari een voorschot uitgekeerd. De hoogte van dit voorschot is afhankelijk van eventuele te verwachten overschotten en kosten die onder de betreffende kwekers verdeeld moeten worden. Ons uitgangspunt is dat niemand bij de eindafrekening terug hoeft te betalen, dus dat er altijd nog geld te ontvangen is. Uiteraard zorgen we  er wel voor dat het uit te keren bedrag bij het voorschot zo hoog mogelijk is.