Het verkoop seizoen oogst 2020 van de voorjaarbloeier is afgerond en de meeste bollen zitten alweer in de grond. De zomerbloeiers worden nu of zijn net geoogst en het daghandel seizoen is in volle gang. Tijd om de stand van zaken van de verkopen oogst 2020 op te maken.

De verkoop van de broeierijtulpen is uitstekend verlopen. Op een enkel ras na is alles uitverkocht. De tulpenbollen bestemd voor de droogverkoop laten een wisselend beeld zien. Alles bij elkaar zijn we ook hier niet ontevreden. De droogverkoop van bijgoed gewassen is het hele jaar goed geweest, het lijkt er zelfs op dat deze piekt voor de zomerbloeiers. Een aantal gewassen is al geheel of grotendeels uitverkocht.

De BVS-categorie die het relatief het lastigst heeft gehad zijn de bol-op-pot cultivars. De bol-op-pot broeiers zijn in april hard geraakt door de corona crisis. Bij de inkoop hebben we daardoor een voorzichtige houding van onze klanten gezien. Toch kunnen we voor de meeste bol-op-pot soorten tevreden zijn. Op een enkel soort na is een heel behoorlijke roe-opbrengst gerealiseerd.

Als laatste extra aandacht voor de lelieverkopen. De verkopen in de gehele lelie markt hebben gedurende het voorverkoop seizoen om bekende redenen zwaar onder druk gestaan. De BVS-rassen lieten veel betere voorverkoop scores zien dan het vrije assortiment. In juli berichtten wij jullie hier al met enige bescheidenheid over. Deze trend heeft zich de afgelopen maanden echter doorgezet. Alle BVS-lelies zijn geheel of nagenoeg uitverkocht. Ondanks dit succes toch ook nog een kritische noot; met de goede verkopen tegen de vooraf vastgestelde prijzen staan hier en daar toch de rendementen onder druk. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het prijs- en areaalproces voor oogst 2021 dat we straks weer met elkaar ingaan.

Op een aantal bol-op-bot en droogverkoop artikelen na is het dus een uitstekend verkoop jaar voor alle BVS soorten en rassen geweest. Gezamenlijk verkopen heeft zich op alle fronten bewezen. Voor de soorten en rassen waar de verkopen zijn tegengevallen hebben we in overleg met de kwekers maatregelen genomen. Verkopen voor oogst 2021 van de voorjaarsbloeiers zijn alweer van start gegaan. We kijken dan ook vol spanning naar het nieuwe seizoen.