Het verwerken en afleveren van voorjaarsbloeiers is in volle gang. Bij BVS hebben we ondertussen de betaaldatum van 15 september voorbereid. Op deze betaaldatum wordt voor de voorjaarsbloeiers een eerste voorschot uitbetaald. Omdat nagenoeg alle bollen verkocht zijn, kunnen we de voorschotten hoog inzetten. Wel zullen we rekening houden met eventuele zuurreclames (indien van toepassing), kosten vanuit de kwekersvereniging, provisie en een enkele keer met (kleine) overschotten. Op deze manier willen we voorkomen dat kwekers bij de eindafrekening geld terug moeten betalen.