Begin oktober heeft CNB een brief ontvangen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In deze brief geven ze aan dat zij signalen hebben ontvangen dat BVS in hun ogen mogelijk anders werkt in de praktijk dan vastgelegd in de ‘Voorgestelde Handelswijze’. Dit is het plan waarmee CNB in 2017 naar de ACM is gegaan.

Vrijdag 29 oktober heeft CNB samen met BVS een antwoord verstuurd naar de ACM. Aangezien de signalen door de ACM onvoldoende concreet zijn benoemd om op te kunnen reageren, hebben wij uitgelegd hoe BVS werkt en dat dit in onze ogen is zoals beschreven in de voorgestelde handelswijze.  Wij wachten nu een reactie van de ACM af.

In de volgende cyclus van vergaderingen zullen wij nogmaals met jullie in gesprek gaan waarom BVS noodzakelijk is om het risico van mededinging maximaal weg te nemen en om welke risico’s het hierbij in essentie gaat. Wellicht dat we met elkaar een aantal zaken kunnen benoemen waar we met zijn allen nog zorgvuldiger in op moeten treden. Ook horen wij het graag van jullie wanneer je signalen uit je omgeving ontvangt die er op kunnen duiden dat de regels overtreden worden.

Het is natuurlijk vervelend dat de ACM berichten uit het veld ontvangt die erop zouden duiden dat blijkbaar niet conform de ‘Voorgestelde Handelswijze’ wordt gewerkt en ons, als gevolg daarvan blijkbaar actief volgt in de naleving van de werkwijze. Tegelijkertijd sterkt het ons in het feit dat we BVS zijn gestart en hebben we het volste vertrouwen in de opzet en werkwijze.

Zodra wij een reactie hebben ontvangen zullen jullie hierover informeren.