Op de betaaldatum van 1 november is voor de tulpen, een aantal muscari’s en de narcissen de eindafrekening over oogst 2021 gemaakt. Daarmee is voor deze cultivars het seizoen afgerond. De overige voorjaarsbloeiers hebben op 1 november een voorschot ontvangen.

Op 15 januari 2022 wordt de eindafrekening gemaakt voor de resterende muscari en narcis cultivars. Inmiddels is voor de zomerbloeiers ook het leverseizoen gestart. Dat betekent dat zij ook op 15 januari een voorschot tegemoet kunnen zien.