BVS heeft over het boekjaar 2020-2021 (oogst 2020) voor het eerst een restitutie uitkering van CNB ontvangen. Voorheen werd uw omzet via CNB bij uw individuele omzet via de kwekersvereniging opgeteld. Aan de hand van dit bedrag werd de hoogte van de restitutie bepaald en uitgekeerd (zie figuur 1).

Figuur 1: Restitutie vóór oprichting BVS

Voor oogst 2019 had CNB besloten geen restitutie uit te keren. Hierdoor heeft BVS, net zoals de kwekers, geen restitutie uitgekeerd gekregen. Oogst 2020 heeft CNB besloten om restitutie uit te keren. Over uw omzet die rechtstreeks via CNB geschreven is, ontvangt u van CNB een restitutie.

BVS wordt door CNB behandeld als een kweker en ontvangt daarom ook restitutie over haar omzet (zie figuur 2). Na overleg met het STAK bestuur van BVS is besloten om het geld dit jaar aan de aangesloten kwekers uit te keren. BVS ontvangt in totaal € 33.405,- (na kapitaalstorting) over de omzet. De BVS restitutie zal naar rato van omzet in oogstjaar 2020 verdeeld worden over de 120 BVS kwekers.

Figuur 2: Restitutie na oprichting BVS

Het BVS restitutie bedrag zal op de betaaldatum van 15 januari 2022 verrekend worden.

In de vergaderingen van 2022 gaan we graag met jullie in gesprek hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. We zijn benieuwd naar jullie mening.