De STAK, wat is dat ook alweer? Het staat voor Stichting Administratie Kantoor en dit orgaan heeft de zeggenschap over BVS. De leden van de STAK vormen het bestuur van BVS. Zij houden toezicht op het beleid van BVS en op de directeur (meer info over de STAK vind je hier). De STAK komt iedere twee à drie maanden bij elkaar en bespreekt diverse onderwerpen die BVS aangaan.

Het eerste jaar waarin de STAK actief was zijn vooral heel veel oprichtings- en inrichtingsbesluiten genomen. Vanaf dit jaar kennen we twee typen STAK-vergaderingen. Eén met formele stukken (jaarrekening, begroting, compliance rapportage etc.) en één meer op de business gericht. Op 21 april hebben we het eerste business gerichte overleg gehouden. We hebben daarin de strategische richting van BVS met elkaar besproken. Gaan we ons richten op groei in het aantal verenigingen en cultivars of gaan we juist de dienstverlening richting bestaande verenigingen uitbreiden? De input van de kwekers en de discussies die we met elkaar voeren zijn heel waardevol en worden meegenomen in het strategisch plan.