De eerste teeltopdrachten voor oogst 2023 zijn de deur uit. De komende tijd zullen er nog veel volgen. In augustus, september en oktober worden de teeltopdrachten voor de voorjaarsbloeiers gemaakt en verstuurd. Tijdens de vergaderingen zal daar waar nodig de toekomstvisie van de cultivars besproken worden. Dit moet natuurlijk wel binnen de grenzen van wat kan als het om mededinging gaan. Daarnaast winnen we individuele adviezen in bij kwekers, vertegenwoordigers en afnemers. Zo vormen we een compleet beeld van de markt en kunnen we het areaal en de prijs afstemmen op de vraag. Na het vaststellen van het totale productieareaal van de cultivar, berekenen we de individuele teeltopdracht per kweker en versturen we deze.