De januari betaaldatum is voor ons altijd de drukste betaaldatum. Op deze datum ontvangt het overgrote deel van onze kwekers geld: een voorschot voor alle zomerbloeiers en een eindafrekening voor de meeste voorjaarsbloeiers. Alleen de tulpen en krokussen zijn hierop een uitzondering, deze zijn op 1 november al afgerond.

Voorschot

Het voorschot wordt uitgekeerd over alle leveringen die hebben plaatsgevonden voor 15 december én waarvan de leveringsnota is ingediend bij CNB. Bij het uitkeren van het voorschot wordt niet de gehele omzet uitgekeerd. De 3% provisie wordt in mindering gebracht. Wanneer niet alle bollen verkocht zijn, of wanneer de vereniging kosten gemaakt heeft die verrekend moeten worden met de leden, dan wordt ook hiervoor een percentage in mindering gebracht. De hoeveelheid bollen die nog te verkopen is, bepaalt voor het grootste gedeelte de hoogte van het voorschot. Is er bijvoorbeeld nog 30% te verkopen, dan zal het voorschot daar op aangepast worden. Voor kosten van de kwekersvereniging wordt meestal 1% gereserveerd, afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. Na aftrek van deze posten wordt het voorschot uitgekeerd.

Eindafrekening

De eindafrekening vindt plaats wanneer het verkoopseizoen afgelopen is. De eindafrekening, het woord zegt het al, is de laatste afrekening die plaatsvindt voor de betreffende cultivar. Alle openstaande posten worden verrekend. Dat wil zeggen dat de omzet die nog niet is uitgekeerd in voorschotten, wordt afgerekend. Daarom is het belangrijk dat de leveringsnota’s op tijd ingediend zijn. Bij de eindafrekening worden overschotten ook verrekend. Dit vindt plaats via een poolberekening, waarbij de omzet evenredig verdeeld wordt over de aangesloten kwekers. Kosten die de vereniging maakt, worden gedurende het jaar door BVS voorgeschoten. Bij de eindafrekening worden deze kosten verdeeld onder de leden van de vereniging.

Wijzigingen na eindafrekening

Soms vinden er nog reclames en retouren na de eindafrekening plaats. In die gevallen streven we ernaar om deze op de eerstvolgende betaaldatum te verrekenen.