Het verbeteren van de leveringsoverzichten was voor ons noodzaak, omdat de Excel waarmee we de overzichten maakten de hoeveelheid cultivars en kwekers niet meer aankon. Een goed moment om ook direct te bekijken waar verbetering mogelijk was. Daarom hebben we diverse kwekers gesproken en input verzameld. Jammer dat een aantal kwekers aangaf de overzichten nooit te gebruiken. Dan versturen we blijkbaar geen nuttige informatie. Met de tips van de kwekers die we gesproken hebben, zijn we aan de slag gegaan.

Het wekelijkse leveringsoverzicht krijgt een andere insteek. In plaats van een overzicht van alle orders, worden alleen de mutaties van afgelopen week getoond. Heb je een leveringsnota ingestuurd naar CNB, dan kun je dat op het overzicht terugzien (en dus controleren). Is er een wijziging op een levering geweest, bijvoorbeeld door een reclame, dan zie je dit ook. Is er niets veranderd ten opzichte van vorige week, dan ontvang je geen overzicht. Uiteraard blijft het nog steeds wel mogelijk om een overzicht van alle orders te ontvangen. Op verzoek sturen we deze toe. Ook zullen we dit totaaloverzicht naar iedereen versturen op het moment dat de prijzen bekend mogen worden.

Wil je alvast een inkijkje in het nieuwe leveringsoverzicht? Laat het dan weten aan Eveline en Marleen via administratie@bvs-verkoop.nl. Zij kunnen je een voorbeeld toesturen (gebaseerd op je eigen gegevens van afgelopen oogstjaar).