Vóór BVS werd de CNB restitutie over orders die via de kwekersverenigingen werden verkocht aan de individuele kwekers uitgekeerd. Omdat in de huidige situatie BVS de bollen verkoopt wordt restitutie aan BVS uitgekeerd. Wanneer CNB besluit restitutie uit te keren gaat dat altijd over het voorgaande oogstjaar. In 2020 (het Coronajaar) heeft CNB geen restitutie over oogst 2019 uitgekeerd aan haar leden. BVS heeft toen dus ook geen restitutie ontvangen. In 2021 heeft CNB weer restitutie uitgekeerd (over het  oogstjaar 2020). Omdat BVS nog niet over restitutie had gesproken met de aangesloten kwekers, hebben we dat jaar besloten de restitutie 1-op-1 uit te keren aan jullie.

In 2022 hebben we in diverse ALV’s dit onderwerp besproken. De reacties zijn wisselend van ‘alles moet terug naar de kwekers’ tot ‘BVS moet het houden om zo snel mogelijk volledig onafhankelijk te worden’ en alles daar tussenin. Het eigen vermogen van BVS is negatief, dit wordt gefinancierd door CNB. Daarmee ontstaat financiële afhankelijkheid van CNB. Om zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te worden is het belangrijk dat BVS een positief eigen vermogen krijgt. We hebben jullie input zorgvuldig bestudeerd en zien genoeg draagvlak om de restitutie toe te voegen aan het resultaat. De STAK BVS heeft het besluit van BVS om de restitutie toe te voegen aan het eigen vermogen, goedgekeurd. Hiermee zetten we een grote stap. In de volgende vergaderingen zullen we jullie informeren over de financiële status van BVS.