Door de extreme weersomstandigheden eindigde het lelieseizoen relatief laat. Hierdoor ontstond druk om de deadline voor de één maart betaling te halen. Uiteindelijk is dit gelukt, helaas liet onze applicatie ons in de steek waardoor de eerste mailing onjuist was. Gelukkig konden we het herstellen en zijn alle juiste bedragen gefactureerd. Hierdoor hebben we een ‘bug’ in de applicatie gerepareerd en een extra check ingebouwd. Van fouten kun je leren. Komende betaaldata (1 mei en 1 juli) zullen we nog een aantal zomerbloeiers eindafrekenen.

Zoals eerder gezegd hebben zich relatief veel problemen met de kwaliteit van de leliebollen voorgedaan. Veel kwekers hebben betaalafspraken gemaakt met hun afnemers. Wij hebben dit voor zover onze informatie rijkt verwerkt. In de praktijk betekent het dat een aantal van jullie uitgestelde betalingen gaan ontvangen.

Controleer daarom de komende betaaldata, nadat BVS een afrekening heeft gestuurd, goed vanuit je eigen administratie of alles klopt.

Mocht blijken dat dit niet zo is kunnen we het herstellen op het 2e overzicht zodat we al het geld dat we binnenkrijgen ook uit kunnen betalen.