Op 1 november stuurden wij jullie een speciale nieuwsbrief over een brief van de ACM die CNB ontvangen had. Inmiddels hebben wij een antwoord van de ACM ontvangen met positief nieuws. De ACM ziet op basis van de wijze waarop BVS werkt geen reden om verdere stappen te ondernemen. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Het geeft ons het vertrouwen dat we op de juiste manier bezig zijn.

BVS heeft bij de ACM aangegeven dat we bij de toegetreden kwekers en de coördinatoren vanuit CNB nog een keer goed de afgesproken werkwijze onder de aandacht brengen en het hierbij naleven van de spelregels. Dit wordt door de ACM aangemoedigd. In goed overleg met het STAK bestuur (Richard van de Merwe, Leo van Leeuwen, Ruud van der Meer, Paul Pennings en Nico Zwagerman) sturen we  jullie daarom in december een officiële brief. Hierin leggen we nog een keer extra uit waarom BVS noodzakelijk is en welke spelregels hier bij horen. Als we elkaar weer ontmoeten bij vergaderingen zullen we dit nogmaals kort met elkaar bespreken. Een bijeenkomst met de coördinatoren, hun manager Paul Peters en Wim van den Berg heeft inmiddels plaatsgevonden.