Moniek start bij BVS

Moniek start bij BVS

Het aantal aangesloten cultivars en kwekers bij BVS groeit en daarmee groeit ook de hoeveelheid werk. Als we naar de toekomst kijken, zien we dat zowel de groei van het aantal cultivars en kwekers als de gevraagde dienstverlening aan kwekersverenigingen doorzet. Wim...
Seizoen 2021 gaat van start!

Seizoen 2021 gaat van start!

Seizoen 2020 zit er op. Met de valutadatum 1 juli rekenen we de laatste zaken af. Inmiddels zijn alle bollen van de zomerbloeiers van oogst 2021 al weer een tijdje geplant en staat de oogst van de voorjaarsbloeiers van oogst 2021 weer voor de deur. De verkopen van de...
Kwekersverklaringen

Kwekersverklaringen

Eind april hebben alle voorjaarsbloeiers kwekers een kwekersverklaring over oogst 2020 ontvangen van BVS. In juni ontvangen ook de kwekers van zomerbloeiers zo’n verklaring. In de toetredingsovereenkomst staat vastgelegd dat je als kweker aan het einde van ieder...
Vacature Productmanager

Vacature Productmanager

Wij zijn op zoek naar een krachtige Productmanager die kan verbinden als geen ander! Wie zijn wij? BVS is een door CNB opgerichte verkooporganisatie die de commerciële activiteiten van diverse kwekersverenigingen op zich neemt. Voor cultivars die bij...
Nieuwe cultivars

Nieuwe cultivars

De afgelopen periode zijn we in samenwerking met kwekers en vertegenwoordigers druk bezig geweest met nieuw assortiment, de toetreding van nieuwe kwekers en de oprichting van nieuwe kwekersverenigingen en samenwerkingsverbanden. We hebben een aantal mooie nieuwe...
Prijsinformatie via EDI

Prijsinformatie via EDI

Tijdens de najaarsvergaderingen werd diverse keren dezelfde vraag gesteld, namelijk: is het mogelijk om de koopbrieven opnieuw te ontvangen zodra de prijzen bekend zijn, zodat de prijzen automatisch in onze administratie ingelezen kunnen worden? CNB kan de koopbrieven...