Tijdens de najaarsvergaderingen werd diverse keren dezelfde vraag gesteld, namelijk: is het mogelijk om de koopbrieven opnieuw te ontvangen zodra de prijzen bekend zijn, zodat de prijzen automatisch in onze administratie ingelezen kunnen worden? CNB kan de koopbrieven opnieuw versturen (met prijzen), maar dit is handwerk. Gezien de hoeveelheid koopbrieven die het betreft, is dat geen optie. Automatiseren betekent investeren. Voordat wij als BVS hierover een besluit nemen, hebben we de interesse gepeild. Een aantal weken geleden hebben alle kwekers van Marleen een mail ontvangen met daarin de vraag of er behoefte is aan prijsinformatie via EDI berichten. Ruim 50 kwekers hebben aangegeven interesse te hebben. Marleen is aan de slag gegaan met de antwoorden en heeft bekeken wat de mogelijkheden zijn. De kwekers die gereageerd hebben, gebruiken allerlei verschillende administratie pakketten. Het ene pakket heeft meer mogelijkheden dan het andere. Met alleen het opnieuw toesturen van koopbrieven zijn we er nog niet. Wanneer de prijs alsnog verandert (bijvoorbeeld bij een poolberekening), dan klopt de prijs op de koopbrief niet. We zoeken daarom naar een oplossing waarbij de definitieve prijs verstuurd kan worden. Dit wordt een maatwerk IT oplossing, die wellicht wel te koppelen is aan ons eigen nieuwe afrekensysteem. We hebben besloten om hier op dit moment nog niet mee aan de slag te gaan, omdat we nu nog midden in het automatiseren van voorschotten en eindafrekeningen zitten. Dit oogstjaar zullen de prijzen dus nog via Excel worden toegestuurd. We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.