Eind april hebben alle voorjaarsbloeiers kwekers een kwekersverklaring over oogst 2020 ontvangen van BVS. In juni ontvangen ook de kwekers van zomerbloeiers zo’n verklaring. In de toetredingsovereenkomst staat vastgelegd dat je als kweker aan het einde van ieder seizoen een verklaring opstuurt naar BVS waarin staat hoeveel bollen je via BVS geleverd hebt en of er eventuele verkopen zijn geweest buiten BVS om (uiteraard met vooraf verkregen toestemming van BVS). Omdat wij denken dat jullie als kwekers niet om extra werk verlegen zitten, maken wij deze overzichten voor jullie. We sturen ze naar jullie door ter controle. Als alles klopt hoeven jullie niets te doen en is oogst 2020 daarmee afgesloten. Afwijkingen moeten uiteraard wel doorgegeven worden. In de begeleidende mail staat hoe je dat kunt doen.