Op 1 juni 2021 is de zeggenschap over BVS formeel overgedragen van CNB aan de STAK (Stichting Administratie Kantoor) van BVS, een belangrijke stap vanuit mededingingsperspectief, die ervoor zorgt dat BVS nog onafhankelijker kan opereren.

De belangrijkste taak van de STAK is toezicht en controle op BVS ten aanzien van een aantal punten. De STAK houdt toezicht op de uitvoering en naleving van haar statutaire doelstelling, de (mededinging)regelgeving en afspraken, financieel beheer, het beoordelen van het functioneren van de bestuurder en het verlenen van decharge.

Zoals in eerdere nieuwsbrieven al vermeld bestaat de STAK uit vijf bestuurders. Dit zijn drie toegetreden kwekers, Nico Zwagerman (A.W. Bos Bloembollen B.V.), Paul Pennings (Paul Pennings Bloembollen B.V.) en Ruud van der Meer (Meelebo B.V.), een afgevaardigde van CNB (Leo van Leeuwen) en een onafhankelijke voorzitter. Voor deze laatste rol was nog een vacature, welke inmiddels is ingevuld. Richard van de Merwe zal deze rol, als gezegd, op zich nemen.