Afgelopen oogstjaar hebben jullie vaak de vraag gesteld of wij eerder in het seizoen een overzicht kunnen maken met daarop de verkopen en de prijzen. Met deze informatie kan een inschatting gemaakt worden van de opbrengsten van het desbetreffende oogstjaar.

Afgelopen week zijn leveringsoverzichten inclusief prijzen verstuurd voor de voorjaarsbloeiers. Belangrijk om te vermelden dat dit geen overzicht is van het te ontvangen bedrag op 15 september. De definitieve prijzen volgen bij de eindafrekening en zijn afhankelijk van een eventuele poolberekening bij overschotten of een gemiddelde prijsberekening bij staffelprijzen.
We denken hiermee een belangrijke wens van jullie te hebben vervuld.