Op 15 augustus hebben alle kwekers van voorjaarsbloeiers een leveringsoverzicht ontvangen waarop de prijzen vermeld staan. Dit betekent dat de prijzen nu bekend zijn en we open over de prijzen mogen communiceren. Op het moment dat het daghandelsseizoen gestart is en volop geleverd wordt, dan is de prijs vanuit mededingingsoogpunt geen concurrentie gevoelige informatie meer. Dat is voor ons het moment dat we de prijzen met jullie kunnen delen. Houd er wel rekening mee dat bij sommige cultivars nog een gemiddelde prijsberekening plaatsvindt. In het geval van overschotten wordt nog een poolberekening gemaakt. Daardoor kan het bedrag dat je ontvangt bij de eindafrekening afwijken van de prijzen die nu op het overzicht staan.