Vorig jaar was de UBO registratie een tijdrovende klus die we uitgevoerd hebben. Dit jaar hebben we in de rustige periode aandacht besteed aan onze eigen administratie. Met name Eveline heeft veel tijd gestoken in het controleren van alle kwekersgegevens. Uit de controle bleek dat niet alle cultivarformulieren op orde zijn.

Het cultivarformulier is onderdeel van de toetredingsovereenkomst die alle kwekers hebben gesloten met BVS. Door toe te treden tot BVS vorm je een economische eenheid met BVS op cultivarniveau. Het cultivarformulier bepaalt welke cultivars dit zijn.  Via het cultivarformulier  geef je als kweker toestemming dat het betreffende product via BVS verkocht wordt. Daarom zijn complete, actuele cultivarformulieren noodzakelijk om aan de wetgeving te voldoen. Wanneer een nieuwe cultivar via BVS verkocht wordt, of wanneer een cultivar stopt, moet het cultivarformulier aangepast worden. In de afgelopen jaren hebben we dit helaas niet altijd goed bijgehouden. We zullen daarom de komende tijd diverse kwekers een aangepast cultivarformulier toesturen. Als je een nieuw formulier ontvangt, dan zou het ons erg helpen als je deze zo snel mogelijk getekend weer terugstuurt.